Apie Nacionalinį kontaktų centrą

Apie Nacionalinį kontaktų centrą

Į visus su tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugomis susijusius klausimus Lietuvos gyventojams bei mūsų šalį lankantiems svečiams padeda atsakyti specialiai šiam tikslui įsteigtas Nacionalinis kontaktų centras (NKC). Lietuvoje NKC funkcijas  atlikti pavesta dviem Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms -  Valstybinei ligonių kasai (www.vlk.lt) bei Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai (www.vaspvt.gov.lt).

Analogiški kontaktų centrai egzistuoja ir kitose Europos Sąjungos šalyse.

NKC teikia įvairialypę informaciją:

•apie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir saugą;

•sveikatos draudimą;

•sveikatos priežiūros paslaugų kainas;

•vaistų kainas;

•sveikatos priežiūros paslaugų ar vaistų kainų kompensavimo galimybes;

•sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus;

•vaistines, turinčias teisę verstis vaistinės veikla;

•konkretaus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo teisę teikti paslaugas ar bet kokius jo praktikos apribojimus;

• sveikatos priežiūros paslaugų standartus;

•pacientų teises, skundų teikimo tvarką ir teisių gynimo mechanizmus;

•teisines ir administracines ginčų sprendimo galimybes, įskaitant tuos atvejus, kai, teikiant tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, buvo padaryta žala;

 

NKC galima sužinoti kitų Europos Sąjungos valstybių kontaktinių centrų duomenis.