Kompensuojamieji vaistai

Kompensuojamieji vaistai

Kam ir kaip išrašomi kompensuojamieji vaistai ir MPP?

Lietuvoje kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemonės (toliau – MPP) išrašo šeimos gydytojai arba gydytojai specialistai, dirbantys gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Gydytojai gali išrašyti tik į Lietuvos valstybinį vaistų registrą įrašytų vaistų ar kitų vaistų, teisės aktais leidžiamų vartoti sveikatos priežiūros tikslams.

Kaip ir daugelyje Europos šalių, Lietuvoje kompensuojamos ne visų, o tik įrašytų į specialius kompensuojamųjų vaistų sąrašus (A ir B) vaistų įsigijimo išlaidos. Taip pat kompensuojamos MPP, įrašytų į atskirą Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C), įsigijimo išlaidos. Kompensuojama ne visa vaisto ir MPP pardavimo kaina vaistinėje, o vadinamoji bazinė kaina, apskaičiuojama Vyriausybės nustatyta tvarka. Tos pačios terapinės grupės atitinkamo stiprumo vaistų arba tos pačios MPP grupės prekių bazinė kaina yra vienoda. Daugumos kompensuojamųjų vaistų ir MPP bazinė kaina kompensuojama 100 proc., tad pacientas turi sumokėti tik mažąją pardavimo kainos dalį – paciento priemoką. Nedidelės dalies kompensuojamųjų vaistų bazinės kainos kompensuojamos 50 procentų.

Kompensuojamieji vaistai ir MPP gali būti skiriami ambulatoriškai gydomiems pacientams. Šie vaistai ir priemonės išrašomi elektroniniuose arba popieriniuose kompensuojamųjų vaistų receptuose. Jeigu kompensuojamasis vaistas ar MPP skiriami kitos Europos Sąjungos valstybės piliečiui arba jei apdraustasis neturi kompensuojamųjų vaistų receptų knygelės, tačiau šis vaistas ar MPP jam būtini, t. y. neskyrus vaisto ar MPP gali kilti grėsmė jo gyvybei, arba jei dėl informacinės sistemos, kurioje išrašomi elektroniniai receptai, sutrikimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos negali išrašyti elektroninio recepto, arba jei apdraustasis kompensuojamuosius vaistus ar MPP ketina įsigyti kitoje Europos Sąjungos valstybėje, išrašomas 3 formos (išimties atvejams) receptas.

Kur galima sužinoti vaistų ir MPP kainas?

Pacientą informuoti apie vaistų ir MPP kainas bei priemokas turi vaistininkas. Taip pat sužinoti, kiek kainuoja kompensuojamieji ir nekompensuojamieji vaistai, galima vaistų kainų paieškos informacinėje sistemoje: „Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainų paieška“.

Šioje informacinėje sistemoje visais atvejais nurodomos didžiausios galimos vaistų kainos vaistinėje.

Daugiau informacijos apie kompensuojamuosius vaistus ir MPP rasite VLK interneto svetainės https://ligoniukasa.lrv.lt skyriuje „Kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės“.