Ortopedijos techninės priemonės

Ortopedijos techninės priemonės

Ortopedijos techninių priemonių (toliau – OTP) gamybos ir pritaikymo išlaidos yra visiškai ar iš dalies kompensuojamos per ortopedijos įmones, kurios dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis yra pasirašiusios sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK).

Apdraustieji gali įsigyti OTP įmonėse, sudariusiose sutartis su VLK, dviem būdais:

1. ortopedijos įmonės savo lėšomis pagamina ir pritaiko apdraustiesiems OTP, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto pagal šių priemonių bazines kainas;

2. apdraustasis OTP įsigyja savo lėšomis ir pateikia VLK atitinkamus dokumentus dėl kompensacijos už įsigytą OTP gavimo.

OTP bazinės kainos nurodomos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąraše. Visos OTP išlaidos iš PSDF biudžeto gali būti kompensuojamos 100 arba 80 procentų.

Daugiau informacijos apie ortopedijos technines priemones rasite VLK interneto svetainės https://ligoniukasa.lrv.lt skyriuje Ortopedijos ir kitos techninės priemonės.