Būtinoji medicinos pagalba ES

Būtinoji medicinos pagalba ES

Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, kurioje nors Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje ar Jungtinėje Karalystėje apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu asmenys, laikinai nuvykę į bet kurią kitą valstybę, prireikus turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių teikimo išlaidas kompensuoja valstybinis sveikatos draudimas.

Tam, kad Jūs galėtumėte pasinaudoti šia teise, laikinai vykdami turizmo arba kitais tikslais į šias šalis turėtumėte nepamiršti pasiimti draudimą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinantį dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba šią kortelę laikinai pakeičiantį sertifikatą. Kreipdamiesi į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, įstaigos registratūroje arba ligoninės priimamajame pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir ESDK arba ją laikinai pakeičiantį sertifikatą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nei Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), nei teritorinės ligonių kasos (TLK) neapmoka užsienio gydymo įstaigų sąskaitų. ESDK pagrindu kitoje ES, EEE  valstybėje, Šveicarijos Konfederacijoje ar Jungtinėje Karalystėje  suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmoka tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal nacionaliniais teisės aktais nustatytą tvarką ir įkainius, o paslaugas gavęs asmuo sumoka paciento priemokas ar mokesčius, jei tokie yra patvirtinti tos šalies teisės aktais.

VLK, gavusi iš paslaugų išlaidas padengusios įstaigos nustatytos formos sąskaitą, kompensuoja šias išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Paciento priemokos, mokesčiai ir mokamų paslaugų išlaidos bei kelionės, apgyvendinimo ir transportavimo išlaidos nekompensuojamos.

Sveikatos sistema ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas kiekvienoje šalyje gerokai skiriasi: kai kuriose šalyse valstybinė sveikatos sistema atlygina visas asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, kitose – iš dalies tenka mokėti patiems pacientams ar jų privataus draudimo įstaigai. Užsienyje, kaip ir Lietuvoje, yra įstaigų, nesudariusių sutarčių su ligonių kasa ar kita kompetentinga institucija, tad šiose įstaigose suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas teks apmokėti patiems. Taigi, vykstant į kitas ES, EEE valstybes nares, Šveicarijos Konfederaciją ar Jungtinę Karalystę, svarbu pasidomėti tų šalių sveikatos apsaugos sistema.

Daugiau informacijos apie pagal ESDK teikiamą būtinąją medicinos pagalbą ES, EEE, Šveicarijos Konfederacijoje bei Jungtinėje Karalystėje , ESDK išdavimo tvarką ir sąlygas bei patarimus, ką reikėtų daryti, jei nepasiėmėte kortelės, ją praradote arba savo lėšomis apmokėjote būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas, rasite interneto svetainės https://ligoniukasa.lrv.lt skyriuje Būtinoji medicinos pagalba Europos Sąjungos šalyse.