Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme reglamentuota, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) įstaigų teikiamų paslaugų kainas nustato Sveikatos apsaugos ministerija. LNSS nepriklausančių įstaigų teikiamų paslaugų kainas nustato jų valdymo organai ar savininkai šių įstaigų įstatuose nustatyta tvarka.

Teritorinės ligonių kasos (TLK) kasmet sudaro sutartis su minėtomis gydymo įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Už paslaugas gydymo įstaigoms mokama Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis bazinėmis kainomis.

Šios gydymo įstaigos turi skelbti išsamų PSDF lėšomis apmokamų (apdraustiesiems nemokamų) sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal sutartis su TLK, sąrašą, šių paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas. Lietuvos apdraustiesiems PSDF lėšomis apmokamos sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos be jokio papildomo mokesčio.

Informacija apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainas skelbiama Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės https://ligoniukasa.lrv.lt skyriuje „Sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos“